THIS EVENT IS CANCELLED - Lansering av arbeidet med ny Stortingsmelding om nordområdene
Dette arrangementet organiseres av Utenriksdepartementet.

Statsrådene Ine Eriksen SøreideMonica Mæland, Harald Tom Nesvik og Torbjørn Røe Isaksen lanserer tirsdag morgen Regjeringens arbeid med en ny Stortingsmelding om nordområdene. Den nye meldingen skal legges fram i 2020. Man kommer til gå dypere inn på områdene i Regjeringens nordområdestrategi fra 2017. Samspillet mellom utenrikspolitikk, næringsliv og kommunale satsinger er blitt viktigere, og derfor har også Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet større roller i nordområdepolitikken enn før. Dialogen med fylkeskommunene, Sametinget og andre viktige aktører i nord videreføres som en del av meldingsprosessen. UD har et ledende koordineringsansvar for meldingen. Etter innledende kommentarer fra de fire statsrådene vil det åpnes for spørsmål.

Dette arrangementet organiseres av Utenriksdepartementet.

For more information about this event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com

Arena Arena

Tuesday 22nd January 2019

07:30 - 08:15

Clarion Hotel The Edge - Edge 11th floor (Skybar)

Add to Calendar 2019-01-22 07:30 2019-01-22 08:15 Europe/Oslo THIS EVENT IS CANCELLED - Lansering av arbeidet med ny Stortingsmelding om nordområdene
Dette arrangementet organiseres av Utenriksdepartementet.
Statsrådene Ine Eriksen Søreide, Monica Mæland, Harald Tom Nesvik og Torbjørn Røe Isaksen lanserer tirsdag morgen Regjeringens arbeid med en ny Stortingsmelding om nordområdene. Den nye meldingen skal legges fram i 2020. Man kommer til gå dypere inn på områdene i Regjeringens nordområdestrategi fra 2017. Samspillet mellom utenrikspolitikk, næringsliv og kommunale satsinger er blitt viktigere, og derfor har også Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet større roller i nordområdepolitikken enn før. Dialogen med fylkeskommunene, Sametinget og andre viktige aktører i nord videreføres som en del av meldingsprosessen. UD har et ledende koordineringsansvar for meldingen. Etter innledende kommentarer fra de fire statsrådene vil det åpnes for spørsmål. Dette arrangementet organiseres av Utenriksdepartementet. For more information about this event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com Clarion Hotel The Edge - Edge 11th floor (Skybar)

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist