Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning
Dette arrangementet organiseres av Norges forskningsråd.

I forbindelse med Arctic Frontiers i Tromsø inviterer Forskningsrådet til lansering av sin reviderte strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre. Ved lanseringen ønsker vi å presentere status for forskningsinnsatsen i nord og hvordan vår nye strategi vil påvirke veien videre. I tillegg har utenriksminister Ine Eriksen Søreide takket ja til å kommentere strategien. Vi har også invitert aktuelle aktører i nord til kort å presentere sine synspunkter på hvilke effekter denne FoU-strategien vil kunne ha i praksis, og hvordan den kan implementeres til det beste for regionen.

Strategien vil være tilgjengelig både i trykt versjon og på nett ved lanseringen.

Program (kl. 16:15-17:30):

 • John Arne Røttingen, Adm. Dir. Forskningsrådet:Status for nordområdesatsingen i forskningsrådet og veien videre
 • Ine Eriksen Søreide, Utenriksminister: Strategien satt inn i en større sammenheng
 • Aili Keskitalo, Sametingspresident: Samfunnsutviklingen i nord
 • Anne Husebekk, rektor UiT Arktiske universitet: Prioriterte kunnskapsområder i nord, Havet som ressurs og utdanning
 • Målfrid Baik, direktør NHO Arktis: Strategiske hovedgrep, Kunnskapsbasert næringsutvikling og Bioøkonomi
 • Hild Marit Olsen, Fylkesråd for utdanning, Nordland Fylkeskommune: Strategiske hovedgrep og avsnitt, Samfunnsutvikling i nordområdene
 • Sigrid Ina Simonsen, Fylkesråd for kultur og næring, Troms Fylkeskommune: Flere muligheter på land, til havs og i rommet
 • Ole Arve Misund, direktør Polarinsituttet: Prioriterte kunnskapsområder i nord, Klima og miljø
 • Frode Mellemvik, direktør High North Center for Business and Governance, NORD Universitet: Fornybare ressurser og petroleum
 • Ragnhild Vassvik, fylkesordfører Finnmark Fylkeskommune: Fylkeskommunens posisjon internasjonalt, levevilkår og samfunnsliv
 • Harald Ellingsen, direktør UNIS: Svalbard med unik forskningsinfrastruktur

Arrangementet avsluttes med åpen spørrerunde/dialog omkring strategien og videre oppfølging.

Kontakt Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser Seksjon.for.nordomradene.polarsaker.og.ressurser@mfa.no

Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker Ingrid.Kvammen.Ekker@mfa.no

Arena Arena

Monday 21st January 2019

16:15 - 17:30

Clarion Hotel The Edge - Edge 11th floor (Skybar)

Add to Calendar 2019-01-21 16:15 2019-01-21 17:30 Europe/Oslo Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning
Dette arrangementet organiseres av Norges forskningsråd.
�I forbindelse med Arctic Frontiers i Tromsø inviterer Forskningsrådet til lansering av sin reviderte strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre. Ved lanseringen ønsker vi å presentere status for forskningsinnsatsen i nord og hvordan vår nye strategi vil påvirke veien videre. I tillegg har utenriksminister Ine Eriksen Søreide takket ja til å kommentere strategien. Vi har også invitert aktuelle aktører i nord til kort å presentere sine synspunkter på hvilke effekter denne FoU-strategien vil kunne ha i praksis, og hvordan den kan implementeres til det beste for regionen. Strategien vil være tilgjengelig både i trykt versjon og på nett ved lanseringen. Program (kl. 16:15-17:30): John Arne Røttingen, Adm. Dir. Forskningsrådet:Status for nordområdesatsingen i forskningsrådet og veien videre Ine Eriksen Søreide, Utenriksminister: Strategien satt inn i en større sammenheng Aili Keskitalo, Sametingspresident: Samfunnsutviklingen i nord Anne Husebekk, rektor UiT Arktiske universitet: Prioriterte kunnskapsområder i nord, Havet som ressurs og utdanning Målfrid Baik, direktør NHO Arktis: Strategiske hovedgrep, Kunnskapsbasert næringsutvikling og Bioøkonomi Hild Marit Olsen, Fylkesråd for utdanning, Nordland Fylkeskommune: Strategiske hovedgrep og avsnitt, Samfunnsutvikling i nordområdene Sigrid Ina Simonsen, Fylkesråd for kultur og næring, Troms Fylkeskommune: Flere muligheter på land, til havs og i rommet Ole Arve Misund, direktør Polarinsituttet: Prioriterte kunnskapsområder i nord, Klima og miljø Frode Mellemvik, direktør High North Center for Business and Governance, NORD Universitet: Fornybare ressurser og petroleum Ragnhild Vassvik, fylkesordfører Finnmark Fylkeskommune: Fylkeskommunens posisjon internasjonalt, levevilkår og samfunnsliv Harald Ellingsen, direktør UNIS: Svalbard med unik forskningsinfrastruktur Arrangementet avsluttes med åpen spørrerunde/dialog omkring strategien og videre oppfølging. Kontakt Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser Seksjon.for.nordomradene.polarsaker.og.ressurser@mfa.no Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker Ingrid.Kvammen.Ekker@mfa.no Clarion Hotel The Edge - Edge 11th floor (Skybar)

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist