Fra det globale til det lokale: Hvordan balansere vern og bruk av havet?
Senter for hav og Arktis, i samarbeid med Arctic Frontiers

Gjennom globale, nasjonale og lokale perspektiver, og med hjelp fra de klokeste hodene på feltet, utforsker vi norsk havforvaltning. For lille Norge, som nå står midt i en stor, strategisk havsatsning, har verdiskaping og miljømessige hensyn lenge gått hånd i hånd. Helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming, vår evne til å balansere vern og bruk, er selve bærebjelken for nasjonens velferd. Og i dag etterspørres denne kompetansen internasjonalt! Så, kan vern-og-bruk-mantraet bli vår fremste eksportvare? Hvorfor har vi lyktes med kombinasjonen nasjonalt? Og hvilke bærekraftige suksesshistorier finnes lokalt?

Følgende innledere gir oss sine refleksjoner:

  • Globalt perspektiv: Vidar Helgesen, spesialrepresentant for Erna Solbergs høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi
  • Nasjonalt perspektiv: Ola Elvestuen, klima- og miljøminister
  • Lokalt perspektiv: Agnes Arnadottir, adm. direktør, Brim Explorer AS

Musikkinnslag med Rustholk

I tiden som kommer vil havet bli enda viktigere, både for Norge og for verdens voksende befolkning. Havet skal fø oss med mat, energi og arbeid. Fra regjeringens side er økt verdiskaping basert på havet, kombinert med et grønt skifte, en klar prioritering. Men skal ambisjonene innfris må vi ha næringslivet med på laget.

Vi spør: Kan bedrifter sette nye miljøstandarder for bærekraftig blå næringsutvikling? Kan partnerskap på tvers av sektorer, mellom privat næringsliv og det offentlige, bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser? Og kan storpolitikk og lokalt næringsliv komme nærmere hverandre?

Det blir debatt med følgende paneldeltakere:

  • Sturla Henriksen, spesialrådgiver, UN Global Compact
  • Nina Jensen, adm. direktør, REV Ocean
  • Odd L. Strøm, adm. direktør, Nova Sea AS
  • Kathrine Tveiterås, dekan, UiT Norges arktiske universitet
  • Geir-Henning Wintervoll, adm. direktør, Finnfjord AS

Ordstyrer: Pål Hansen, NRK

Praktisk info:

  • Teaterkafeen er åpen
  • Det settes opp buss fra Prostneset (ca. 100 m fra the Edge) til Hålogaland teater fra kl. 16.

Senter for hav og Arktis, i samarbeid med Arctic Frontiers

For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com

Arena Arena

Monday 21st January 2019

16:15 - 18:15

Hålogaland Teater

Add to Calendar 2019-01-21 16:15 2019-01-21 18:15 Europe/Oslo Fra det globale til det lokale: Hvordan balansere vern og bruk av havet?
Senter for hav og Arktis, i samarbeid med Arctic Frontiers
Gjennom globale, nasjonale og lokale perspektiver, og med hjelp fra de klokeste hodene på feltet, utforsker vi norsk havforvaltning. For lille Norge, som nå står midt i en stor, strategisk havsatsning, har verdiskaping og miljømessige hensyn lenge gått hånd i hånd. Helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming, vår evne til å balansere vern og bruk, er selve bærebjelken for nasjonens velferd. Og i dag etterspørres denne kompetansen internasjonalt! Så, kan vern-og-bruk-mantraet bli vår fremste eksportvare? Hvorfor har vi lyktes med kombinasjonen nasjonalt? Og hvilke bærekraftige suksesshistorier finnes lokalt? Følgende innledere gir oss sine refleksjoner: Globalt perspektiv: Vidar Helgesen, spesialrepresentant for Erna Solbergs høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi Nasjonalt perspektiv: Ola Elvestuen, klima- og miljøminister Lokalt perspektiv: Agnes Arnadottir, adm. direktør, Brim Explorer AS Musikkinnslag med Rustholk I tiden som kommer vil havet bli enda viktigere, både for Norge og for verdens voksende befolkning. Havet skal fø oss med mat, energi og arbeid. Fra regjeringens side er økt verdiskaping basert på havet, kombinert med et grønt skifte, en klar prioritering. Men skal ambisjonene innfris må vi ha næringslivet med på laget. Vi spør: Kan bedrifter sette nye miljøstandarder for bærekraftig blå næringsutvikling? Kan partnerskap på tvers av sektorer, mellom privat næringsliv og det offentlige, bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser? Og kan storpolitikk og lokalt næringsliv komme nærmere hverandre? Det blir debatt med følgende paneldeltakere: Sturla Henriksen, spesialrådgiver, UN Global Compact Nina Jensen, adm. direktør, REV Ocean Odd L. Strøm, adm. direktør, Nova Sea AS Kathrine Tveiterås, dekan, UiT Norges arktiske universitet Geir-Henning Wintervoll, adm. direktør, Finnfjord AS Ordstyrer: Pål Hansen, NRKPraktisk info: Teaterkafeen er åpen Det settes opp buss fra Prostneset (ca. 100 m fra the Edge) til Hålogaland teater fra kl. 16. �Senter for hav og Arktis, i samarbeid med Arctic Frontiers For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com Hålogaland Teater

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist