Lokal økologisk kunnskap i Arktis - et verktøy for smart forvaltning?

Lokal økologisk kunnskap som samlebetegnelse på erfaringsbasert, lokal og tradisjonell kunnskap er anerkjent, i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning, som et viktig bidrag for kunnskap om økosystemer og bærekraftige praksiser (Rybråten, S. & Gomez-Baggethun, E. 2016.). Likevel viser ny forskning at det mangler retningslinjer og etablert praksis for inkludering av lokal økologisk kunnskap både innen forvaltning, men også i forskningen (Eyϸórsson & Thuestad 2015). Naturvernforbundet Troms har derfor invitert forskere og representant for kunnskapsbærere til å belyse hva LEK er og hvilke rammer som gjelder for denne type kunnskap fra ulike perspektiver. En vellykket inkludering av LEK innen forskning og i beslutningsprosesser vil bidra til smartere forvaltning av våre naturressurser og økt beskyttelse av sårbare økosystemer i Arktis.

Vi ønsker velkommen til å utforske et spennende og relevant tema under Arctic Frontiers 2019.

Program

Margherita Paola Poto, Postdoktor ved K.G. Jebsens-senter for havrett ved UiT Norges Arktiske universitet - De juridiske rammene for bruk av erfaringsbasert kunnskap i forvaltningen etter Naturmangfoldloven § 8/ The Framework for traditional and local knowledge in Norwegian Nature Diversity Act § 8.

Jonas Eivind Jensen Vitenskapsteoretiker og lektor i filosofi - Er erfaringsbasert kunnskap det samme som vitenskapelig kunnskap? Hva er forholdet mellom erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap i et metodologisk perspektiv?

Paul Jensen,  Yrkesfisker og kåret til - Årets kvalitetsfisker 2015 - Raske endringer i naturmiljøet og erfaringer knyttet til overlevering av erfaringsbasert, lokal kunnskap i et forsknings og forvaltningsperspektiv

Tove Aagnes Utsi, Førsteamanuensis i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta - Mat fra naturen i barnehagen» - funn fra et forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn.

Organised by Naturvernforbundet

For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com

Arena Arena

Thursday 24th January 2019

18:00 - 20:00

Verdensteateret

Add to Calendar 2019-01-24 18:00 2019-01-24 20:00 Europe/Oslo Lokal økologisk kunnskap i Arktis - et verktøy for smart forvaltning? Lokal økologisk kunnskap som samlebetegnelse på erfaringsbasert, lokal og tradisjonell kunnskap er anerkjent, i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning, som et viktig bidrag for kunnskap om økosystemer og bærekraftige praksiser (Rybråten, S. & Gomez-Baggethun, E. 2016.). Likevel viser ny forskning at det mangler retningslinjer og etablert praksis for inkludering av lokal økologisk kunnskap både innen forvaltning, men også i forskningen (Eyϸórsson & Thuestad 2015). Naturvernforbundet Troms har derfor invitert forskere og representant for kunnskapsbærere til å belyse hva LEK er og hvilke rammer som gjelder for denne type kunnskap fra ulike perspektiver. En vellykket inkludering av LEK innen forskning og i beslutningsprosesser vil bidra til smartere forvaltning av våre naturressurser og økt beskyttelse av sårbare økosystemer i Arktis. Vi ønsker velkommen til å utforske et spennende og relevant tema under Arctic Frontiers 2019. Program Margherita Paola Poto, Postdoktor ved K.G. Jebsens-senter for havrett ved UiT Norges Arktiske universitet - De juridiske rammene for bruk av erfaringsbasert kunnskap i forvaltningen etter Naturmangfoldloven § 8/ The Framework for traditional and local knowledge in Norwegian Nature Diversity Act § 8. Jonas Eivind Jensen Vitenskapsteoretiker og lektor i filosofi - Er erfaringsbasert kunnskap det samme som vitenskapelig kunnskap? Hva er forholdet mellom erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap i et metodologisk perspektiv? Paul Jensen,  Yrkesfisker og kåret til - Årets kvalitetsfisker 2015 - Raske endringer i naturmiljøet og erfaringer knyttet til overlevering av erfaringsbasert, lokal kunnskap i et forsknings og forvaltningsperspektiv Tove Aagnes Utsi, Førsteamanuensis i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta - Mat fra naturen i barnehagen» - funn fra et forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn. Organised by Naturvernforbundet For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com Verdensteateret

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist