The Strategy for Research and Development in the High North (in Norwegian)
Organised by The Research Council of Norway

Forskningsrådet inviterer til lansering av sin reviderte strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre.

Ved lanseringen ønsker vi å presentere status for forskningsinnsatsen i nord og hvordan vår nye strategi vil påvirke veien videre. I tillegg har utenriksminister Ine Eriksen Søreide takket ja til å kommentere strategien og sette den inn i en større sammenheng.

Vi har også invitert aktuelle aktører i nord til kort å presentere sine synspunkter på hvilke effekter denne FoU-strategien vil kunne ha i praksis, og hvordan den kan implementeres til det beste for regionen.

Strategien vil være tilgjengelig både i trykt versjon og på nett ved lanseringen. 

Foreløpig program (16:15-17:30):

 • Status for forskningsinnsatsen i og for nordområdene – ny strategi for veien videre Administrerende direktør Professor John-Arne Røttingen, Forskningsrådet
 • Strategi for forskning og innovasjon i og for nord sett i utenrikspolitisk sammenheng - Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
 • Synspunkter og kommentarer fra aktuelle aktører (5 minutter hver), følgende spesielt invitert til å holde innlegg:
  • Polarinstituttet, direktør Ole Arve Misund
  • NHO Arktis, direktør Målfrid Baik
  • Politisk ledelse Nordland fylkeskommune, tbc
  • Sametinget, tbc
  • UiT Norges arktiske universitet, tbc
  • UNIS, tbc
  • Evt. andre institusjoner
 • Spørsmål/kommentarer fra salen

Vi håper du har lyst og anledning til å være med på seminaret og til å delta i programmet med dine synspunkter på Forskningsrådets nye nordområdestrategi. 

Vennligst bekreft per e-post til Ragnhild Rønneberg (rr@forskningsradet.no ) innen 15. januar om du vil delta.

Organised by The Research Council of Norway

For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com

Arena Arena

Monday 21st January 2019

16:15 - 17:30

Clarion Hotel The Edge - Arbeidskontoret 2

Add to Calendar 2019-01-21 16:15 2019-01-21 17:30 Europe/Oslo The Strategy for Research and Development in the High North (in Norwegian)
Organised by The Research Council of Norway
�Forskningsrådet inviterer til lansering av sin reviderte strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre. Ved lanseringen ønsker vi å presentere status for forskningsinnsatsen i nord og hvordan vår nye strategi vil påvirke veien videre. I tillegg har utenriksminister Ine Eriksen Søreide takket ja til å kommentere strategien og sette den inn i en større sammenheng. Vi har også invitert aktuelle aktører i nord til kort å presentere sine synspunkter på hvilke effekter denne FoU-strategien vil kunne ha i praksis, og hvordan den kan implementeres til det beste for regionen. Strategien vil være tilgjengelig både i trykt versjon og på nett ved lanseringen.  Foreløpig program (16:15-17:30): Status for forskningsinnsatsen i og for nordområdene – ny strategi for veien videre Administrerende direktør Professor John-Arne Røttingen, Forskningsrådet Strategi for forskning og innovasjon i og for nord sett i utenrikspolitisk sammenheng - Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Synspunkter og kommentarer fra aktuelle aktører (5 minutter hver), følgende spesielt invitert til å holde innlegg: Polarinstituttet, direktør Ole Arve Misund NHO Arktis, direktør Målfrid Baik Politisk ledelse Nordland fylkeskommune, tbc Sametinget, tbc UiT Norges arktiske universitet, tbc UNIS, tbc Evt. andre institusjoner Spørsmål/kommentarer fra salen Vi håper du har lyst og anledning til å være med på seminaret og til å delta i programmet med dine synspunkter på Forskningsrådets nye nordområdestrategi.  Vennligst bekreft per e-post til Ragnhild Rønneberg (rr@forskningsradet.no ) innen 15. januar om du vil delta. Organised by The Research Council of Norway For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com Clarion Hotel The Edge - Arbeidskontoret 2

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist