Arctic Frontiers Open - Verdens første plastfrie by?

Plast i naturen er et voksende globalt problem. En finner nå plastpartikler i alle havområder på kloden, mange steder i bekymringsverdig høye mengder. Det er grunn til å tro at dette på sikt truer økosystem, næringskjeder, enkeltarter og til slutt oss mennesker.

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og mye av plastsøppelet som havner i naturen stammer fra nettopp byene. Bærekraftige byer og samfunn er ett av FNs 17 bærekraftsmål. Byene gis med dette en viktig rolle i å løse verdens klima- og miljøproblemer. I 2018 lanserte ordfører Kristin Røymo sin ambisiøse plan om at Tromsø skal bli verdens første plastfrie by. Målet er at kommunen og næringslivet i byen skal kutte kraftig i all bruk av plast der det er mulig, med sikte på å fjerne all plast der det er mulig.

Hvilke konsekvenser vil dette få for de som lever, jobber og besøker Tromsø? Kan en by bli helt fri for unødvendig plast, og hvordan går man frem for å få dette til? Hvordan kan befolkning og næringsliv engasjeres? Hva skal til for at Tromsø skal lykkes med planen sin? Hvordan kan planen eksporteres til andre arktiske byer?

For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost, maria@arcticfrontiers.com

 

Arena Arena

Thursday 24th January 2019

20:00 - 21:00

Cafe Sånn

Add to Calendar 2019-01-24 20:00 2019-01-24 21:00 Europe/Oslo Arctic Frontiers Open - Verdens første plastfrie by? Plast i naturen er et voksende globalt problem. En finner nå plastpartikler i alle havområder på kloden, mange steder i bekymringsverdig høye mengder. Det er grunn til å tro at dette på sikt truer økosystem, næringskjeder, enkeltarter og til slutt oss mennesker. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og mye av plastsøppelet som havner i naturen stammer fra nettopp byene. Bærekraftige byer og samfunn er ett av FNs 17 bærekraftsmål. Byene gis med dette en viktig rolle i å løse verdens klima- og miljøproblemer. I 2018 lanserte ordfører Kristin Røymo sin ambisiøse plan om at Tromsø skal bli verdens første plastfrie by. Målet er at kommunen og næringslivet i byen skal kutte kraftig i all bruk av plast der det er mulig, med sikte på å fjerne all plast der det er mulig. Hvilke konsekvenser vil dette få for de som lever, jobber og besøker Tromsø? Kan en by bli helt fri for unødvendig plast, og hvordan går man frem for å få dette til? Hvordan kan befolkning og næringsliv engasjeres? Hva skal til for at Tromsø skal lykkes med planen sin? Hvordan kan planen eksporteres til andre arktiske byer? For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost, maria@arcticfrontiers.com   Cafe Sånn

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist