Arctic Frontiers Open - Truth to power & fake news

Hva er fakta i en verden etter Trump? Forskningens rolle og troverdighet er omdiskutert. Polarisering i det offentlige ordskiftet legger til rette for at ulike miljøer skaper sine egne sannheter. Enkelte stiller spørsmål ved om klimaendringene er mennskeskapte. I en tid der "fake news" florerer og forskningsfunn får mindre gjennomslag blant folk flest, hvor bevist er forskere sitt ansvar om å formidle viktige funn på en tilgjengelig og troverdig måte? Hvor mye man kan stole på forskning laget på oppdrag for industrien og myndigheter? Hva skjer når parter som står på hver sin side i en debatt etablerer sine egne sannheter? Har økonomisk makt påvirkning på hvilke budskap som når frem og får etablere seg som sannhet? Den nye mediesituasjonen og kommunikasjonsbyråenes fremvekst har bidratt til å skape støy og usikkerhet om hva som er fakta. Digitale ekkokamre der påstander gjentas og forsterkes uten motstand fremstår som sannheter. Har sosiale medier beveget seg fra å bli et demokratisk instrument til å være med på underminere demokratiet? Er politisk "spinn" nødvendigvis negativt? Hvilket ansvar har tradisjonelle medier i denne sammenheng?

For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost, maria@arcticfrontiers.com

 

Arena Arena

Tuesday 22nd January 2019

20:00 - 21:30

Cafe Sånn

Add to Calendar 2019-01-22 20:00 2019-01-22 21:30 Europe/Oslo Arctic Frontiers Open - Truth to power & fake news Hva er fakta i en verden etter Trump? Forskningens rolle og troverdighet er omdiskutert. Polarisering i det offentlige ordskiftet legger til rette for at ulike miljøer skaper sine egne sannheter. Enkelte stiller spørsmål ved om klimaendringene er mennskeskapte. I en tid der "fake news" florerer og forskningsfunn får mindre gjennomslag blant folk flest, hvor bevist er forskere sitt ansvar om å formidle viktige funn på en tilgjengelig og troverdig måte? Hvor mye man kan stole på forskning laget på oppdrag for industrien og myndigheter? Hva skjer når parter som står på hver sin side i en debatt etablerer sine egne sannheter? Har økonomisk makt påvirkning på hvilke budskap som når frem og får etablere seg som sannhet? Den nye mediesituasjonen og kommunikasjonsbyråenes fremvekst har bidratt til å skape støy og usikkerhet om hva som er fakta. Digitale ekkokamre der påstander gjentas og forsterkes uten motstand fremstår som sannheter. Har sosiale medier beveget seg fra å bli et demokratisk instrument til å være med på underminere demokratiet? Er politisk "spinn" nødvendigvis negativt? Hvilket ansvar har tradisjonelle medier i denne sammenheng?For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost, maria@arcticfrontiers.com   Cafe Sånn

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist