Arctic Frontiers Open - Hvem eier sannheten?

Dagens ordskifte blir stadig mer polarisert. Dette bidrar til at ulike miljøer skaper sine egne sannheter. Motstridende næringsinteresser tegner unyanserte bilder av hvem som har mest rett til å tjene penger på havet; sjarken eller tråleren. Enkelte stiller spørsmål ved hvorvidt forskning utført på oppdrag for industri er til å stole på. Forskningens troverdighet er dermed omdiskutert. Hvem kan vi stole på? Har enkelte mer rett til å definere sannhet enn andre? Det nye mediebildet gir både muligheter og utfordringer. Har jakten etter klikk undergravet kildekritikken og gravejournalistikken fullstendig? Er formidling av kunnskap til folk flest et mål for forskerne, eller bare til beslutningstakere?


For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost, maria@arcticfrontiers.com

 

Arena Arena

Tuesday 22nd January 2019

20:00 - 21:00

Cafe Sånn

Add to Calendar 2019-01-22 20:00 2019-01-22 21:00 Europe/Oslo Arctic Frontiers Open - Hvem eier sannheten? Dagens ordskifte blir stadig mer polarisert. Dette bidrar til at ulike miljøer skaper sine egne sannheter. Motstridende næringsinteresser tegner unyanserte bilder av hvem som har mest rett til å tjene penger på havet; sjarken eller tråleren. Enkelte stiller spørsmål ved hvorvidt forskning utført på oppdrag for industri er til å stole på. Forskningens troverdighet er dermed omdiskutert. Hvem kan vi stole på? Har enkelte mer rett til å definere sannhet enn andre? Det nye mediebildet gir både muligheter og utfordringer. Har jakten etter klikk undergravet kildekritikken og gravejournalistikken fullstendig? Er formidling av kunnskap til folk flest et mål for forskerne, eller bare til beslutningstakere? For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost, maria@arcticfrontiers.com   Cafe Sånn

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist