Arctic Frontiers Open - Utenrikspolitisk dypdykk: internasjonalt samarbeid under press

Det er i nord innenriks- og utenrikspolitikken møtes. I en tid der sikkerhetspolitiske utfordringer, skarpt debattklima, økt proteksjonisme og klimaendringer preger verdensbildet er multilateralt samarbeid desto viktigere for Norge.

Maktforskyving, økt fare for handelskrig og svakere oppslutning om demokratiske verdier legger press på det multilaterale systemet. Samtidig kan vi ikke se bort fra de rådende geopolitiske forholdene. Naboskapet med Russland, transatlantiske forpliktelser og Trumps USA sett i sammenheng med kinesisk offensiv i Arktis krever diplomatisk balansekunst.

Dette tegner bakteppet for den nye stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i et multilateralt samarbeid. Målet med meldingen er å finne frem til hvordan vi best kan ivareta våre nasjonale interesser gjennom multilateralt samarbeid i en tid preget av utfordringer.

Arctic Frontiers og Utenriksdepartementet inviterer til spennende samtale om utenrikspolitikken og multilateralt samarbeid i krevende tider.

For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com

Arena Arena

Monday 21st January 2019

17:00 - 18:00

Cafe Sånn

Add to Calendar 2019-01-21 17:00 2019-01-21 18:00 Europe/Oslo Arctic Frontiers Open - Utenrikspolitisk dypdykk: internasjonalt samarbeid under press � Det er i nord innenriks- og utenrikspolitikken møtes. I en tid der sikkerhetspolitiske utfordringer, skarpt debattklima, økt proteksjonisme og klimaendringer preger verdensbildet er multilateralt samarbeid desto viktigere for Norge. Maktforskyving, økt fare for handelskrig og svakere oppslutning om demokratiske verdier legger press på det multilaterale systemet. Samtidig kan vi ikke se bort fra de rådende geopolitiske forholdene. Naboskapet med Russland, transatlantiske forpliktelser og Trumps USA sett i sammenheng med kinesisk offensiv i Arktis krever diplomatisk balansekunst. Dette tegner bakteppet for den nye stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i et multilateralt samarbeid. Målet med meldingen er å finne frem til hvordan vi best kan ivareta våre nasjonale interesser gjennom multilateralt samarbeid i en tid preget av utfordringer. Arctic Frontiers og Utenriksdepartementet inviterer til spennende samtale om utenrikspolitikken og multilateralt samarbeid i krevende tider. For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com Cafe Sånn

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist