Trenger vi å bry oss om Arktis i nye Senja kommune?

Start

Thursday 19 September, 2019

18:00

Slutt

Thursday 19 September, 2019

20:30

SULT - Finnsnes Mat og Vinstue, Kunnskapsparken

Beskrivelse

Ved årsskiftet går de fire kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg over til å bli en viktig del av nordnorsk historie, når den nye stor-kommunen Senja er en realitet. Onsdag 1. januar 2020 vil det være 15 000 Senjaværinger, noe som er en fordobling fra tirsdagen før. Den nye Senjaværingen kommer ikke bare fra yttersia eller innersia av Norges nest største øy, men nå også fra Lenvikhalvøya og fra byen Finnsnes. Hva vil prege det nye fellesskapet og identiteten til folk og bedrifter i den nye kommunen?

På nesten 70 grader nord er Senja en del av det norske Arktis, og Senjaværingene er blant de fremste i landet til å produsere og selge varer og tjenester med arktisk merkelapp; enten det er sjømat fra arktiske farvann, eller det arktiske lyset som flommer over Senjas nye kommunevåpen. Men hva mener nærings- og samfunnslivet i den nye kommunen – befinner de seg i Arktis og er det arktiske noe de identifiserer seg med? Er arktisk identitet viktig for befolkningen i et større perspektiv, eller er det snarere påtvunget fra myndighetshold, eller oppstått som turistrettet salgstriks? Trenger vi å bry oss om Arktis i Senja kommune?

18:00 Velkommen

 • Ole Øvretveit, direktør Arctic Frontiers
 • Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder i Troms

18:15-19:00 Panel 1: Arktisk som merkevare

 • Christian Bue Nordahl, direktør Stella Polaris Norway AS
 • Trude Mørkved, daglig leder Basecamp Senja AS
 • Linda Randal, direktør, Innovasjon Norge – Arktis
 • Finn Folke-Olsen, NK/stabsjef 131 Luftving

19:00 – 19:30 Pause med påfyll

19:30-19:45 Intervju om rekruttering og bolyst

 • En samtale med  Marius Janvin, Arealplanlegger Lenvik kommune og Hege Vigstad, næringskonsulent, Lenvik kommune

19:45- 20:30 Panel 2 Hva skal bli nye Senjas identitet?

 • Jan Fredrik Jenssen, ordfører Tranøy kommune og leder av Fellesnemda Senja 2020
 • Steinulf Henriksen, sjefredaktør Folkebladet og leder i Nordnorsk redaktørforening
 • Kirsti Methi, prosjektleder Arktis hovedstad, Tromsø kommune
 • Linda Randal, direktør, Innovasjon Norge – Arktis

Moderator: Gunn Mari Eliseussen

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lett servering fra kl 17.30

For de som ønsker å ta turen fra Tromsø så kan en ta hurtigbåten kl 16.15 og retur fra Finnsnes kl 21.00

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist