Open Arctic: Utenrikspolitisk Dypdykk

Start

Tuesday 15 August, 2017

17:00

Finish

Tuesday 15 August, 2017

18:00

Hålogaland Teater, Teaterplassen, Tromsø, Norway

Description

Det meste er nord i norsk politikk. Nordområdene står i sentrum for vår økonomi, sikkerhet og utenrikspolitikk. Gjennom århundrer har våre nordlige havområder dannet livsgrunnlaget for store deler av landet. I dag danner de grunnlaget for vår fremtidige velferd. Tradisjonene har gitt oss unik kompetanse som kan være nøkkelen til en bære kraftig verdensøkonomi. Vårt Arktis har aldri før vært viktigere. Naboskapet med Russland er inne i tid der dialog, fasthet og samarbeid er mer sentralt enn noen gang. Store aktører som Kina og EU legger økende vekt på sine interesser
i Arktis. Vi har en avgjørende rolle i styringen av denne utviklingen. Regjeringen har lagt frem ny nordområdestrategi, havmelding, havstrategi og melding om veivalg i utenriks- og  ikkerhetspolitikken. Hvordan setter vi ambisjonene i disse dokumentene til verks?
Hva innebærer normaliseringen av forholdet til Kina for vårt næringsliv? Hvilken rolle kan Tromsø, som arktisk hoved stad spille for utviklingen i Arktis? Hva slags rolle spiller Barentssamarbeidet for forholdet mellom Norge og Russland i dag? På hvilken måte kan vi styrke grunnlag for sysselsetting i nord? Hvordan oppnå helhetlig og økosystembasert
forvaltning? Hvordan ivaretar vi fred, stabilitet og forutsigbarhet? Hvordan styrke internasjonalt samarbeid og rettsorden? Dette vil være en interaktiv samtale ledet av Politisk Redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Publikum inviteres til å stille spørsmål til utenriksministeren for åpen mikrofon.
Vel møtt til utenrikspolitisk dypdykk.

Venue

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist