Open Arctic: smart og energisk Arktis

Start

Wednesday 04 April, 2018

18:00

Slutt

Wednesday 04 April, 2018

20:00

Harstad, Norway

Beskrivelse

Norge er en kompetansenasjon. Vår velferd er i stor grad basert på evnen til å forvalte naturen og drive næring på en smart og bærekraftig måte. Tyngdepunktet i norsk økonomi beveger seg nordover. Det er viktig at dette skiftet skaper grunnlag for lokal og regional vekst i nord. Hvordan kan kompetansemiljøene i Harstad møte disse mulighetene og utfordringene på best mulig måte?

Prosesser og krefter fra aktører utenfra forsøker påvirke hvordan vi forvalter våre ressurser. Det er viktig at vi har et aktivt forhold til dette og viser at vi har en balansert tilnærming til vekst og vern. Hva er markedsutsiktene for nordnorsk industri? Hvilken betydning har teknologioverføring for lønnsomhet og omstillingsevnen til næringsklynger i nord? På hvilken måte kan næring og offentlig sektor ta i bruk teknologi og kompetanse for å skape smartere samfunn og næringsutvikling? Hvordan sikrer vi livskraftige og attraktive samfunn i nord der folk vil både bo og jobbe?

I samarbeid med Troms fylkeskommune og Harstad kommune inviterer Arctic Frontiers til spennende debatt om energi, teknologioverføring og livskraftige samfunn i nord.

For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost: maria@arcticfrontiers.com

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist