Foto: Janne Møller-Hansen/VG/NTB Scanpix.

AVLYST: Open Arctic: makt og avmakt med Frank Aarebrot

Start

Friday 08 September, 2017

18:00

Slutt

Friday 08 September, 2017

20:00

Studenthuset driv, Tromsø, Norway

Beskrivelse

Grunnet sykdom er fredagens arrangement dessverre avlyst. Vi ønsker Frank Aarebrot god bedring og velkommen til Tromsø ved en senere anledning.

Nordområdene er viktigere enn noen gang!

Men hvem er det som egentlig har makt over Nord-Norge, våre liv og vår fremtid? Hva er de historiske linjene om makt og avmakt i Nord-Norge?

Regjeringens nordområdestrategi satser på økt verdiskapning nord. I en tid der Norges økonomi er i omstilling er utviklingsmulighetene i nord av stor betydning for hele landet. Verdiskapning, posisjonering i Arktis og bærekraftig vekst står i fokus.

Det er i nord utenrikspolitikk møter innenrikspolitikk. Våre hverdagsliv preges av storpolitikk mer enn noe annet sted. Det er vi som bor og lever i nord som vet best hvordan vår region bør utvikles. Men hvor stor er egentlig vår innflytelse på de store politiske prosessene som preger våre liv?

I sin bok, Makteliten, forteller forfatter Knut Åmås at flesteparten av Norges mektigste mennesker bor i områder i og rundt Oslo. Stemmer dette? Er det noe som står i veien for nordnorsk makt og nasjonalt gjennomslag? Dersom en slik maktasymmetri eksisterer, hvilke mekanismer kan vi ta i bruk for å skape mer balanse?
Stortingsvalget 11. september kan bety nasjonalt maktskifte. Har dette noe å si for politikken som føres i nordområdene?

Arctic Frontiers lader opp til Stortingsvalget ved å invitere til Open Arctic foredrag med professor Frank Aarebrot. I kjent stil vil Aarebrot trekke de store historiske linjene om makt og avmakt i Nord-Norge og knytte disse opp mot det kommende Stortingsvalget.

Vi ønsker alle velkommen til en engasjerende og sosial kveld på Studentsamfunnet Driv i Tromsø!

Foto: Janne Møller-Hansen/VG/NTB Scanpix.

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist