Open Arctic: Klimaregnskapet

Start

Monday 22 January, 2018

17:30

Slutt

Monday 22 January, 2018

18:30

Cafe Sånn, Erling Bangsunds plass, Tromsø, Norway

https://www.arcticfrontiers.com/program/session/?id=AOA003

Beskrivelse

En verden i vekst trenger stadig mer energi. Frem mot 2040 vil energibehovet øke med nesten 30 prosent. Norsk økonomi har i et halvt århundre vært stadig mer avhengig av inntekter fra petroleum og offshore-industrien som er blitt bygget opp rundt denne. Inntekter fra petroleumssektoren har lagt grunnlaget for et svært raust velferdssamfunn. Enda finnes det enorme ressurser under den norske havbunnen. Samtidig er vi del av en verden som må kutte drastisk i fossile utslipp. Gjennom Paris-avtalen har vi forpliktet oss til å kutte klima- gassutslipp med 40 % innen 2030. Er det riktig av Norge å la petroleumsressurser som kan være med å utvikle velferdssamfunnet ligge igjen i bakken? Bør vi stanse utvinning av petroleum i en tid der verdens sterkt etterspør mer energi? Stemmer det egentlig at norsk gass har positive klimaeffekter fordi det erstatter mer forurensende kull? Hva skal Norge eventuelt leve av uten oljeproduksjon?

Moderator: Skjalg Fjellheim

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist