Open Arctic: Havdebatt

Start

Friday 19 January, 2018

18:00

Slutt

Friday 19 January, 2018

19:00

Beskrivelse

Verdenshavene danner grunnlag for livet på jorda. De regulerer klimaet, mater millioner av mennesker, produserer oksygen, og gir oss både kunnskap og medisiner. Mer enn tre milliarder mennesker er avhengig av havet. En voksende verdensbefolkning vil trenge stadig mer mat og energi. Svaret på denne, og mange andre av fremtidens utfordringer, finnes i nettopp havet. Derfor er havet kilden til både velferd og utvikling for verdenssamfunnet. Det er en kilde til håp, men også en kilde til bekymring. Verdenshavene forsures, vannet blir varmere, havnivået stiger og mikroplast er et økende problem. Mye av dette skyldes hvordan vi mennesker har brukt havet. Likevel trenger ikke bruk og vern av havet å stå i motsetning til hverandre. For Norge har havbruk bestandig vært viktig. Gjennom århundrer har nordmenn levd av og ved havet. Ressursene havet har gitt oss har vi brukt til å bygge opp våre samfunn og velferd. Historie og lange tradisjoner har på denne måten dannet grunnlaget for unik kompetanse som i dag plasserer oss i verdenstoppen innen bærekraftig havbruk. Norge har derfor kunnskapen som skal til for å sikre et sunt, rikt og bærekraftig hav for fremtidens generasjoner. Dette gir oss et stort ansvar. Hva betyr havet, og det at vi er best på hav, for samfunnet og kulturen? Hvordan har havet formet vår kultur og måten vi lever på? Er Norge og nordmenn klare til å ta lederrollen i det som blir havets århundre?

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist