Open Arctic: Arktisk Kunnskapshovedstad

Start

Tuesday 23 January, 2018

20:00

Slutt

Tuesday 23 January, 2018

21:00

Cafe Sånn, Erling Bangsunds plass, Tromsø, Norway

Beskrivelse

Nord er i vekst, men hva er det som egentlig driver denne utviklingen? Fiskeri, forskning, og kunnskap om havbruk har på hver sin måte formet det nordnorske samfunnet. I nær fremtid vil Nord-Norge bli landets viktigste ressurs- og kunnskapsregion. Våre nordområder er allerede en internasjonal suksesshistorie. Likevel er det mange som velger å flytte fra landsdelen. Hjerneflukt mot sør er blitt et hinder for landets “mest skapende og bærekraftige region”. I 2018 markeres 50 års jubileum for UiT Norges arktiske universitet. Har det som på 70-tallet ble kalt “det røde universitet” lyktes med å være en drivkraft i nord? Når det økonomiske tyngdepunktet flyttes nordover har Tromsø en sentral rolle som arktisk kunnskapshovedstad. Hvilken betydning har dette i praksis? Hvilke grep må byens og landsdelens sentrale aktører ta for å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt?  Og kanskje viktigst av alt; hvordan sørger vi for å lykkes med å få kloke hoder og flittige hender til å flytte til, og ikke vekk fra nord?

Ordstyrer

  • Skjalg Fjellheim, Nordlys

Åpningsinnlegg

  • Ole Øvretveit, direktør, Arctic Frontiers
  • Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister

Paneldiskusjon:

  • Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
  • Kenneth Ruud, Prorektor, UiT – Norges arktiske universitet
  • Målfrid Baik, NHO
  • Salve Dahle, Akvaplan-niva

For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist