Open Arctic: Arktisk Energidilemma

Start

Monday 14 August, 2017

17:00

Slutt

Monday 14 August, 2017

19:00

No.9 kaffe & platebar, Arendal

Beskrivelse

Arktis er i endring. Oppvarmingen i den arktiske regionen har siden 1980 vært dobbelt så stor som i resten av verden. Det knyttes både forventninger og bekymringer til reduksjonen av det arktiske havisdekket. Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle muligheter og utfordringer verden møter i dag. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) vil verden trenge olje og gass i flere tiår fremover. Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klima gassutslipp med 40 % innen 2030. Eksperter og oljeanalytikere mener at Norge har den mest klimavennlige petroleums produksjonen i verden. Derfor spås det at norsk olje og gass vil være en del av løsningen i overgangsperioden mot lavutslippssamfunnet. Er oljeutvinning i Arktis forenelig med Norges klimaforpliktelser? Hvordan opprettholder vi vår levestandard på vei mot lavutslippsamfunnet? Kan vi tidsnok finne frem til gode løsninger for fangst og lagring av karbon? Hvordan kan vi innarbeide tiltak mot klimaendringer i politiske planer og strategier?

Deltagere

Thina Saltvedt, Oljeanalytiker, Nordea

Lars Otto Reiersen, Leder, AMAP

Eirik Wærness, Sjefsøkonom, Statoil

Nina Jensen Generalsekretær i WWF-Norge

Ingvild Smines Tybring-Gjedde, Statssekretær, Olje-og energidepartementet

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist