Nordområdene nå

Start

Wednesday 18 October, 2017

14:00

Slutt

Wednesday 18 October, 2017

16:00

Litteraturhuset, Wergelandsveien, Oslo, Norway

Beskrivelse

Nordområdene står i sentrum for norsk politikk. Vår utenrikspolitikk, sikkerhet og økonomi dreier seg i stor grad om utviklingen i nord. Omstillingen i norsk økonomi har gjort utviklingsmulighetene i nord særlig viktig for hele landet. Derfor preges livet i nord av storpolitikk mer enn noe annet sted. Barentssamarbeidet har en sentral rolle i dette bildet. Samarbeid og godt naboskap med Russland, Sverige og Finland i nord fremmer vekst, stabilitet og sikkerhet. Tillit skapes på tvers av gamle skillelinjer. Samtidig satses det mer enn noen gang på mulighetene i nord. I 2018 markerer vi 25 år siden Barentssamarbeidets opprettelse. Hvilken betydning har samarbeidet for vekst og sikkerhet i nord, og hvilken rolle vil det ha i fremtiden? Hva blir viktig for næringsutviklingen nord i tiden som kommer? Hvordan nyttiggjør vi oss best av vekstmulig- hetene i våre nordområder og i Barents? Hvilke forventninger og tanker har vi om regjeringens nordområdepolitikk? Hvor ligger den innenriks- og utenrikspolitiske tyngden når vi snakker om nordområdesatsing

14:00 ÅPNINGSINNLEGG Ole Øvretveit, Arctic Frontiers

DEL 1: ØKONOMI OG VEKST I NORD

 • Målfrid Baik, NHO Finnmark
 • Arne E. Karlsen, Nergård

PANELDEBATT

 • Erlend Bullvåg, Business Index North
 • Målfrid Baik, NHO Finnmark
 • Arne E. Karlsen, Nergård
 • Nina Soleng, KSAT
 • Greger Mannsverk, Kimek

14.50 SPØRSMÅL FRA PUBLIKUM

15.00 DEL 2: REGIONAL UTVIKLING I ET INTERNASJONALT SKJÆRINGSPUNKT

 • Cecilie Terese Myrseth, Stortingsrepresentant for Troms (AP)
 • Marit Berger Røsland, Statssekretær, Utenriksdepartementet (H)

15.10 PANELDEBATT:

 • Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant for Troms (AP)
 • Kirsti Bergstø, Parlamentarisk nestleder (SV)
 • Marit Berger Røsland, Statssekretær, Utenriksdepartementet (H)
 • Lars Georg Fordal, Barentssekretariatet

15.45 SPØRSMÅL FRA PUBLIKUM

OPPSUMMERING

 • Guro Brandshaug, Kirkeneskonferansen

 

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist