Mitt Arktis?

Start

Thursday 01 February, 2018

19:00

Slutt

Thursday 01 February, 2018

20:00

Studenthouse Driv, Storgata, Tromsø, Norway

https://www.facebook.com/events/213823889164781/

Beskrivelse

Nord-Norge besitter store naturressurser. Dette er verdier som må forvaltes riktig. I takt med klimaendringene opplever Arktis økende internasjonal oppmerksomhet.

Historisk sett har Nord-Norge båret ulike identiteter. I dag er vi et flerkulturelt samfunn bestående av samer, kvener, nordmenn, russere, somaliere, afghanere og en rekke andre etnisiteter.

Vi spør: er det arktiske prosjektet et kunstig skapt eliteprosjekt fra storpolitikken? Er arktisk identitet viktig for byens befolkning i et større perspektiv, eller er det snarere påtvunget fra myndighetshold, eller oppstått som turistrettet salgstriks? Hvem skal eie utviklingen og definisjonen av den arktiske identitet? Trenger vi å legge til nye identitetsmarkør i tillegg til det kulturelle mangfold som allerede karakteriserer Tromsø?

Ordstyrer:

Panel:

For spørsmål om dette arrangementet kontakt leder for Open Arctic, Maria Varteressian på epost: maria@arcticfrontiers.com

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vel møtt til debatt!

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist