De urbane fotfestene i et arktisk omland: om kunst i byutvikling

Start

Tuesday 27 June, 2017

00:00

Slutt

Tuesday 27 June, 2017

16:00

Beskrivelse

Verdens byer vokser!
Sammen med befolkningsøkning ser vi en generell urbanisering over hele verden. Urbaniseringen finner også sted i nord, både på større og mindre steder og byer. Folk samles og setter spor i det nordnorske, kulturelle landskapet.

Hvordan kan man satse på urbane kvaliteter i nord? Betyr det urbane noe annet i Arktis enn resten av verden? Hva kan byene i Nord være – i forhold til omlandet, regionen og det internasjonale? Hva kan kunst og kultur bidra med i utviklingene av byer og steder?

Festspillene i Nord-Norge, Tromsø kommune og Arctic Frontiers inviterer til en faglig og visjonær debatt om hva byene i Nord er og hva de kan være – det urbane i Arktis – i det små og i det store.

Festspillene i Nord-Norge, Tromsø kommune og Arctic Frontiers inviterer til en faglig og visjonær debatt om kunst og kultur i by-og stedsutvikling. Vi får presentert gode eksempler fra  Hermetikken, fra Bodø og fra Tromsø i tillegg vil to av våre store institusjoner, Nordnorsk kunstmuseum og Hålogaland Teater presentere sine tanker om arktisk, urban utvikling.

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist