Arctic Frontiers Open: Vekst eller vern i nord?

Start

Monday 27 January, 2020

19:15

Slutt

Monday 27 January, 2020

20:00

Sjøgata 12, 9008 Tromsø, Norway

Beskrivelse

Utnyttelse av naturressurser er av mange sett på som grunnlaget for næringsutvikling i nord. Er det plass til alle eller ligger det an til arealkonflikter? Hvordan balanserer vi forholdet mellom vern og vekst når klimaendringene merkes bedre i Arktis enn mange andre steder? I drakampen mellom vekst og vern kolliderer hensyn til naturmangfold med hensyn til klima og næringsliv. Det ser vi eksempel på i de heftige diskusjonene rundt vindmølleanlegg og næringsutvikling basert på gruvedrift i Repparfjorden. For bærekraftig utvikling på kloden fremhever FN spesielt tre problemstillinger: klima, ulikhet og biodiversitet. Her i landet var det særlig klima, bompenger og kamp mot sentralisering som sto fram som vinnersakene i høstens lokalvalg. Vi har med oss sentrale politikere, organisasjoner og næringsliv for å ta diskusjonen videre.

Møt konstituert generalsekretær i WWF Norge Karoline Andaur, råstoffsjef i Lerøy Aurora AS Ørjan Nergaard, Stortingsrepresentant for Troms Martin Henriksen og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt Haakon Hop. Samtalen modereres av professor Tor Eldevik fra Bjerknessenteret/Universitetet i Bergen.

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist