Arctic Frontiers Open: Tromsø som kraftsenter for romteknologi

Start

Wednesday 21 October, 2020

18:00

Slutt

Wednesday 21 October, 2020

20:00

Cafe Sånn, Erling Bangsunds plass, Tromsø, Norway

Beskrivelse

 

Visjonen for norsk romvirksomhet er at «Norge skal være det land i verden som har størst nytte av rommet». Kompetansen på rom- og satellitteknologi er sterk i Nord-Norge og store deler av den romrelaterte næringskjeden er representert i her. Vi har kompetansemiljø på Andøya og ved UiT Norges Arktiske Universitet både i Narvik og Tromsø. Norsk Polarinstitutt bruker blant annet satellittdata til å innhente viktig informasjon om klimaendringer. Vi har et naturlig fortrinn ved vår nordlige plassering. Fenomener som nordlys og nattlysende skyer kan kun observeres på høye breddegrader. Vi er også internasjonalt kjent for kommersiell utnyttelse av romteknologi. Sist nyhetene om KSATs samarbeid med Microsoft for å gjøre satellitt data mer tilgjengelig.

 

Hvordan kan Nord-Norge etablere flere jobbmuligheter innen romteknologi? Hvordan kan universitetssektoren bedre forberede fremtidig arbeidskraft for romteknologi? Hvordan kan en eksponentielt økende mengde data og signaler utnyttes for å utvikle romteknologi i Arktis fremover? Hvordan kan tilgang til denne dataen føre til økte kommersielle muligheter innen flere industrier (eksempelvis den blå økonomien)?

 

Dette Arctic Frontiers Open arrangementet med tittelen «Tromsø som kraftsenter for romteknologi» vil utforske hvordan Nord-Norge kan bidra til en videre utvikling av romteknologi og innovasjon i årene som kommer. Hver paneldeltaker vil få 2 minutter til sin presentasjon, etterfulgt av en moderert panelsamtale.

 

Panelet består av:

  • Jan Petter Pedersen, KSAT
  • Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet
  • Ole Arve Misund, Norsk Polarinstitutt
  • Ingelin Drøpping, Innovasjon Norge
  • Ole Morten Olsen, Norsk Romsenter
  • Nick Hughes, Meteoroligisk institutt
  • Haakon Worum, Tromsø kommune

 

Moderator er:

  • Christine Kristoffersen Hansen

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist