Arctic Frontiers Open – Teknologioptimisme vs tøffe valg

Start

Tuesday 13 August, 2019

10:00

Slutt

Tuesday 13 August, 2019

10:45

No9 CC Cafè Teaterplassen 3, 4836 Arendal, Norway

https://arendalsuka.no/event/user-view/11635

Beskrivelse

Arrangør: Arctic Frontiers og Bjerknessenteret for klimaforskning

Innen ti år må klimatiltak være iverksatt om vi skal nå målene i Parisavtalen. Er det nok med solceller, karbonfangst og elbiler? Kan vi klare å redusere utslipp uten at økonomien stagnerer, eller er det slik at vekst har grenser? Råder det en teknologioptimisme som gjør at vi slipper å ta de tøffe valgene? Dagens klimastreikende 16-åringer skal stemme for første gang i 2021. Ser vi en ny skillelinje i norsk politikk?

  • Kjell-Børge Freiberg, statsråd, Olje- og energidepartementet
  • Siri Kalvig, administrerende direktør, Nysnø klimainvesteringer
  • Lasse Kristoffersen, president i Norges Rederiforbund, visepresident i Det Internasjonale Rederiforbundet, ICS og adm.dir i rederiet Torvald Klaveness
  • Kjetil Bragli Alstadheim, Politisk redaktør, Dagens Næringsliv

Moderator: Tor Eldevik, professor UiB og nestleder Bjerknessenteret for klimaforskning

 

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist