Arctic Frontiers Open – Arktis – vilje til utvikling?

Start

Tuesday 13 August, 2019

14:00

Slutt

Tuesday 13 August, 2019

14:45

No9 CC Cafè Teaterplassen 3, 4836 Arendal, Norway

https://arendalsuka.no/event/user-view/11928

Beskrivelse

Arctic Frontiers, i samarbeid med Tromsø fylkeskommune, Tromsø kommune og Senter for hav og Arktis

Det norske Arktis har rike naturressurser, sterke kompetansemiljøer, er internasjonalt posisjonert og skaper verdier for hele landet. Finnes det et uutnyttet mulighetsrom for norsk økonomi i Arktis? Har vi rammevilkår, folk, investeringslyst og politisk vilje til å utløse dette?

  • Auke Lont, konsernsjef, Statnett
  • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
  • Sveinung Hole, daglig leder, Trond Mohn stiftelsen
  • Christian Chramer, områdedirektør, NHO
  • Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Troms Ap og medlem i næringskomiteen

Arctic Frontiers Open i forbindelse med Arendalsuka 2019, i samarbeid med Tromsø fylkeskommune, Tromsø kommune og Senter for hav og Arktis.

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist