Arctic Frontiers Open – Arendalsuka 2019 – Kunnskap som drivkraft i nord

Start

Tuesday 13 August, 2019

12:00

Slutt

Tuesday 13 August, 2019

12:45

No9 CC Cafè Teaterplassen 3, 4836 Arendal, Norway

Beskrivelse

Kunnskap blir presentert som svaret på mange av utfordringene i nord. Kunnskap er en forutsetning for en vellykket nordområdepolitikk og knyttes til blant annet næringsutvikling, forskning, bærekraftig ressursforvaltning og utvikling av ny teknologi.

Samtidig ser vi at de tre nordligste fylkene skårer dårlig i undersøkelser om utdanningsnivå og skolegang. Hvordan preger det utviklingen i nord og hvordan får vi endret dette bildet? Hvordan legger vi til rette for mer innovasjon ved tettere samarbeid mellom næringsliv og akademia?

Vi tar også debatten om hva slags kunnskap vi skal satse på i nord. Har satsingen på miljøforskning gått på bekostning av kunnskap om menneskenes levekår og næringsliv? Er kunnskapen om nord forbeholdt nord?

Medvirkende

  • Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant, Stortinget
  • Anne Husebekk, rektor, UiT, Norges arktiske universitet
  • Even Aas, konserndirektør, samfunnskontakt, Kongsberggruppen
  • Bård Vegard Solhjell, generalsekretær, WWF
  • Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring, Troms fylkeskommune
  • Moderator: Ole Øvretveit, direktør, Arctic Frontiers

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist