Arctic Frontiers Abroad – Et bærekraftig Arktis: kunnskap og formidling

Start

Thursday 21 November, 2019

10:30

Slutt

Thursday 21 November, 2019

00:45

Kgl. norsk ambassade, Skarpögatan 4, Stockholm - Nærmeste bussholdeplass er «Ambassaderna», buss 69 mot Block

Beskrivelse

“Pre-event” til Arctic Frontiers 2020: The Power of Knowledge

Kunnskap har alltid vært avgjørende for folk som lever i Arktis. Et bærekraftig Arktis forutsetter kunnskap og vitenskap for politikkutforming og næringsvirksomhet i nord. Endrer nyere forskning vår forståelse av regionen og hvordan den bør forvaltes? Når kunnskapen frem til beslutnings takere og aktører i nord?

10.30 VELKOMSTHILSEN

  • Ambassadør Christian Syse

10.35 KÅSERI «DEN FLATE JORDEN. ET STYKKE ARKTISK VITENSKAPSHISTORIE»

  • Thor Bjørn Arlov, Dr. art. NTNU

11.05 PANELSAMTALE

  • Ledet av Professor Bjørn Dahlbäck
  • Jan-Gunnar Winther, direktør for Senter for hav og Arktis
  • Anders Lindberg, informationschef LKAB
  • Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis

11.55 HVORFOR TITTELEN “THE POWER OF KNOWLEDGE”?

  • Line Kjelstrup, Head of program and communication, Arctic Frontiers

12.05 BETRAKTNINGER FRA NORD

  • Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder Troms

12.15 LUNSJBUFFET OG MINGEL

If you would like to participate please send an email to line@arcticfrontiers.com.

Sted

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist