Arktisk pressestipend

Troms Fylkeskommune deler ut journaliststipend på til sammen NOK 260 000. Målet er å stimulere til dekningen av de norske nordområdene og det internasjonale Arktis i norske lokale, regionale og nasjonale medier.

Nordområdene og Arktis har stor betydning i nasjonal og internasjonal sammenheng. Gjennom dette stipendet oppfordres norske journalister til å fordype seg i, og lage journalistikk på, utviklingen i nord; forskning, samfunnsliv, næringsliv, kultur, klima og miljø.

Det deles ut fire stipender, hver på NOK 65 000 med søknadsfrist mandag 25.11.2019.

Stipendene deles ut til: 

  • Enkeltjournalister
  • Grupper av samarbeidende journalister.
  • Frilansere

Frilansere som søker om stipendet må i søknaden dokumentere en publiseringsavtale med norske mediehus.

I søknaden skal det legges ved en prosjektbeskrivelse som skal inneholde følgende:

  • Hvordan stipendiaten ønsker å disponere stipendmidlene.
  • Hvilke tematiske områder stipendiaten ønsker å fordype seg i.
  • Hvilket journalistisk produkt stipendet skal bidra til å realisere.
  • Hvor det journalistiske materialet skal publiseres.
  • Kortfattet CV og eksempler på tidligere journalistisk publiseringer.

80 prosent av stipendbeløpet utbetales ved tildelingen, resterende 20 prosent etter innlevert rapport og regnskap.

En egen stipendkomité vurderer søknader og foretar tildelingen.

Stipendkomitéen består av representanter fra Troms Fylkeskommune, UiT – Norges arktiske universitet, Nordnorsk Redaktørforening, Framsenteret og Harstad kommune.

Stipendet deles ut i samarbeid med Arktisk Forum. Arktisk Forum er et samarbeidsorgan bestående av Troms Fylkeskommune, Arctic Frontiers, Festspillene i Nord-Norge, Harstad kommune, Innovasjon Norge-Arktis, Lenvik kommune, Longyearbyen lokalstyre, NHO-Arktis, Riddu Riđđu, Tromsø kommune, LO, UiT- Norges arktiske universitet og Senter for hav og Arktis.

Arctic Frontiers har sekretæransvaret for stipendkomitéens arbeid. Stipendmottakerne vil få et tilsagnsbrev med retningslinjer for utbetaling av stipendet og rapportering.

Søknaden sendes til:

secretariat@arcticfrontiers.com

Merk søknaden/emnefelt «Arktisk pressestipend 2019»

Henvendelser om Arktisk pressestipend rettes til Line Kjelstrup, Arctic Frontiers. Line@arcticfrontiers.com, Mobil: 99505974


Statutter for Troms fylkeskommunes pressestipend: 

1. Formål

Troms fylkeskommune stiller midler til disposisjon for inntil fire pressestipend. Stipendene skal gå til norske journalister som ønsker å formidle aktuelle problemstillinger fra de norske nordområdene og det internasjonale Arktis, og publisere journalistisk materiale i Norge.

2. Stipendbeløp og utlysning

Det vil bli avsatt et samlet stipendbeløp på kroner 260 000,- som vil tildeles fire søkere med andeler på 65 000 kroner. Stipendbeløpet skal også dekke dokumenterte utgifter.

Stipendene utlyses på hjemmesidene til Troms fylkeskommune, Arctic Frontiers og samarbeidspartnerne i Arktisk Forum. Stipendene utlyses også i Medier24.no og Journalisten.

Søknadsfrist blir kunngjort gjennom utlysningen. Dersom ingen kvalifiserte søkere melder seg vil stipendet ikke bli delt ut.

3. Utvelgelse

Redaktører, journalister og frilansere kan søke på stipend fra Troms fylkeskommune. En egen stipendkomité gir sin tildeling ut fra en vurdering av søkerens beskrivelse av prosjektet, aktualitet og allmenn interesse. I tillegg vil stipendkomitéen vurdere den kompetanseøkning stipendiaten vil få på området.

Innvilgede stipender vil bli offentliggjort på hjemmesidene til Troms fylkeskommunes, Arctic Frontiers og til samarbeidspartnerne i Arktisk Forum.

Det forventes at mottakerne av stipendene innlemmer Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø i januar 2020 og/eller Kirkeneskonferansen i februar 2020 i sitt arbeid. Begge konferanser er tilgjengelige for media uten påmeldingsavgift.

Tildelingen og avslag blir ikke begrunnet og kan ikke ankes av søkerne.

Stipendet må benyttes innen 12 mnd. fra tildelingen.

4. Rapportering

20 prosent av stipendbeløpet skal holdes tilbake til det foreligger rapport med regnskap, og disse er godkjent. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av formål med det journalistiske prosjektet, hvordan prosjektet er gjennomført og lenker (og pdf-er) til publisert materiale.

Rapport med regnskap skal leveres senest 12 mnd. etter tildelingen.

5. Administrasjon

Beløpet blir utbetalt etter avtale med søkerne som har fått tildelt stipend.

Last ned

Contact
Line Kjelstrup Photo: Lars Olav Sparboe

Line Kjelstrup
email
+47 995 05 974

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist