Lokal økologisk kunnskap i Arktis - et verktøy for smart forvaltning?
Organised by Naturvernforbundet Troms

Lokal økologisk kunnskap som samlebetegnelse på erfaringsbasert, lokal og tradisjonell kunnskap er anerkjent, i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning, som et viktig bidrag for kunnskap om økosystemer og bærekraftige praksiser (Rybråten, S. & Gomez-Baggethun, E. 2016.). Likevel viser ny forskning at det mangler retningslinjer og etablert praksis for inkludering av lokal økologisk kunnskap både innen forvaltning, men også i forskningen (Eyϸórsson & Thuestad 2015).

Naturvernforbundet Troms har derfor invitert forskere og representant for kunnskapsbærere til å belyse hva LEK er og hvilke rammer som gjelder for denne type kunnskap fra ulike perspektiver. En vellykket inkludering av LEK innen forskning og i beslutningsprosesser vil bidra til smartere forvaltning av våre naturressurser og økt beskyttelse av sårbare økosystemer i Arktis.

Vi ønsker velkommen til å utforske et spennende og relevant tema under Arctic Frontiers 2019.

Program

  • Margherita Paola Poto, Postdoktor ved K.G. Jebsens-senter for havrett ved UiT Norges Arktiske universitet - De juridiske rammene for bruk av erfaringsbasert kunnskap i forvaltningen etter Naturmangfoldloven § 8/ The Framework for traditional and local knowledge in Norwegian Nature Diversity Act § 8.
  • Jonas Eivind Jensen, Vitenskapsteoretiker og lektor i filosofi - Er erfaringsbasert kunnskap det samme som vitenskapelig kunnskap? Hva er forholdet mellom erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap i et metodologisk perspektiv?
  • Paul Jensen, Yrkesfisker og kåret til Årets kvalitetsfisker 2015 - Raske endringer i naturmiljøet og erfaringer knyttet til overlevering av erfaringsbasert, lokal kunnskap i et forsknings og forvaltningsperspektiv
  • Tove Aagnes Utsi, Førsteamanuensis i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta  - Mat fra naturen i barnehagen» - funn fra et forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn.
  • Foredraget presenterer resultater fra prosjektet "Ville matopplevelser i barnehagen" ved UiT, campus Alta og er et samarbeid mellom Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bø (UiT).

Organised by Naturvernforbundet Troms

For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com

Arena Arena

Thursday 24th January 2019

18:00 - 20:00

Verdensteateret

Add to Calendar 2019-01-24 18:00 2019-01-24 20:00 Europe/Oslo Lokal økologisk kunnskap i Arktis - et verktøy for smart forvaltning?
Organised by Naturvernforbundet Troms
Lokal økologisk kunnskap som samlebetegnelse på erfaringsbasert, lokal og tradisjonell kunnskap er anerkjent, i internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning, som et viktig bidrag for kunnskap om økosystemer og bærekraftige praksiser (Rybråten, S. & Gomez-Baggethun, E. 2016.). Likevel viser ny forskning at det mangler retningslinjer og etablert praksis for inkludering av lokal økologisk kunnskap både innen forvaltning, men også i forskningen (Eyϸórsson & Thuestad 2015). Naturvernforbundet Troms har derfor invitert forskere og representant for kunnskapsbærere til å belyse hva LEK er og hvilke rammer som gjelder for denne type kunnskap fra ulike perspektiver. En vellykket inkludering av LEK innen forskning og i beslutningsprosesser vil bidra til smartere forvaltning av våre naturressurser og økt beskyttelse av sårbare økosystemer i Arktis. Vi ønsker velkommen til å utforske et spennende og relevant tema under Arctic Frontiers 2019. Program Margherita Paola Poto, Postdoktor ved K.G. Jebsens-senter for havrett ved UiT Norges Arktiske universitet - De juridiske rammene for bruk av erfaringsbasert kunnskap i forvaltningen etter Naturmangfoldloven § 8/ The Framework for traditional and local knowledge in Norwegian Nature Diversity Act § 8. Jonas Eivind Jensen, Vitenskapsteoretiker og lektor i filosofi - Er erfaringsbasert kunnskap det samme som vitenskapelig kunnskap? Hva er forholdet mellom erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap i et metodologisk perspektiv? Paul Jensen, Yrkesfisker og kåret til Årets kvalitetsfisker 2015 - Raske endringer i naturmiljøet og erfaringer knyttet til overlevering av erfaringsbasert, lokal kunnskap i et forsknings og forvaltningsperspektiv Tove Aagnes Utsi, Førsteamanuensis i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta  - Mat fra naturen i barnehagen» - funn fra et forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn. Foredraget presenterer resultater fra prosjektet "Ville matopplevelser i barnehagen" ved UiT, campus Alta og er et samarbeid mellom Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bø (UiT). Organised by Naturvernforbundet Troms For more information about this side event contact Maria Varteressian, Manager, Arctic Frontiers Arena, maria@arcticfrontiers.com Verdensteateret

This page uses cookies, read more about it here »

Gnist